Jak pozitivně ovlivňovat rozvoj poznání dítěte

Dítě je od přírody zvídavé, má touhu po vědění a objevování a proto je prospěšné využít jeho vrozenou vlastnost k učení a rozvoji poznání. Každodennost života přináší poznatky a situace, které dítě prožívá a spolupodílí se na jejich vytváření. Chod domácnosti, práce, povinnosti každého člena rodiny, zábava a relaxace v souhrnu znamenají dostatečně podnětné prostředí pro rozumový rozvoj dítěte.