Připravte dítě na pobyt ve školce

Nástup do školky je pro dítě velkou změnou, která přináší spoustu pocitů a nových zážitků. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají poměrně snadno, pro jiné je nástup velmi složitý až bolestný a trvá celé týdny, než si zvyknou. Připravte jej na tento důležitý krok předem.