Jak je to se spokojeností s letními tábory mezi českými rodiči? A co šikana a sociální sítě? Známe výsledky z průzkumu…

Přes 80 procent rodičů v minulosti již někdy poslalo dítě na tábor a hodlá tak udělat i do budoucnosti. Podobné procento rodičů se zároveň v dětství letních táborů samo účastnilo. Vyplývá to z výzkumu, který udělala Česká rada dětí a mládeže, která je zastřešující organizací složenou z organizací dětí a mládeže a organizací s dětmi a mládeží pracujícími.

Jsou tábory generačním dědictvím? Nejsou…

Výzkumníci zjistili, že není souvislost mezi tím, jestli rodiče za svého mládí také navštěvovali tábory, a tím, jestli se i jejich dítě táborů účastní. Tedy i mezi rodiči, kteří jako děti na tábor nejezdili, je převaha těch, jejichž děti na tábor jezdí nebo to do budoucna plánují. Není zde patrný vliv  tradice v rodině.

Nejoblíbenější jsou chatky a budovy, stany tolik netáhnou

Nejčastějším typem tábora jsou pobytové tábory v chatkách a budovách. Pod stan směruje jen asi 18 % dětí. Pokud dítě jede na více táborů během sezóny, dalším navštíveným je obvykle příměstský typ tábora. Nejčastěji jezdí děti na jedno‐ až dvoutýdenní tábory. Tato data se příliš nerůzní, pokud jde o výsledky v rodinách s více dětmi a to, kolikátého tábora se děti účastní.

Šikana na táborech? Pokud ano, pak o ní děti mlčí…

Podle drtivé většiny rodičů (97 %) byly děti s táborem spokojeny. Pokud byly uvedeny nějaké výtky, týkaly se převážně programu a organizace táborových aktivit. Jako další důvody byly uváděny odloučení od rodiny nebo nezapadnutí do kolektivu dětí na táboře, které může souviset i s možnou šikanou na táboře nebo zvolením nevhodného tábora. Tento důvod k nespokojenosti byl však uveden pouze 5 rodiči z více než tisícovky dotazovaných, proto není signifikantní. U hodnocení těchto otázek je ale nutné brát v úvahu, že odpovědi nejsou uvedeny přímo účastníky tábora, tedy samotnými dětmi, ale zprostředkovaně rodiči, kteří čerpají pouze ze zjištění a dojmů od svých potomků a jsou tedy zkresleny vztahem dětí s rodiči.

Informace z tábora? Vedou sociální sítě

Co se týče informování o dění na táboře, rodiče uvádějí, že nejčastějším nástrojem využívaným pořadateli pro sdílení novinek z tábora byly sociální sítě. V podobné míře i prostřednictvím webových stránek tábora. Nejčastěji tedy organizátoři využívají nepřímého kontaktu s rodiči pomocí svých webů a stránek, které nemusejí být primárně určeny pro rodiče, kteří si chtějí kontrolovat děti, ale mohou sloužit i jako vlastní prezentace táborových aktivit (pokud se nejedná o uzavřenou stránku). Méně pak byly pak využívány i hromadné e‐maily a hromadné SMS.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient