Japonští vědci tvrdí, že se děti dokáží zasmát už 17. den po narození!

Já říkám, není nad dětský smích. Je prostě léčebně nakažlivý. Podle průzkumu Roberta Provine, profesora psychologie, mezi jehož specializace rovněž patří snaha pochopit lidský smích, naznačuje, že smích je formou komunikace, jednou z prvních, kterou si člověk přisvojil a později rozvinul v řeč.