Potřebujeme opravdu tolik vysokoškoláků?

I když Česká republika zaostává počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí za jinými vyspělými zeměmi OECD, podíl vysokoškoláků se u nás neustále zvyšuje.