První slabikář a testy na světě vytvořené dyslektikem, dysgrafikem

Jedná se o novou pomůcku (hru) pro předškolní děti od 4 let, která dokáže připravit dítě tak, aby ve škole mělo dobré výsledky a nemělo v budoucnu problémy s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou,…