rozvoj

Dejte dětem šanci rozvíjet svůj potenciál ve školce

Přestože je výchova a vzdělávání dítěte hlavním cílem, kterému se věnuje většina času, vzdělávání není jedinou záležitostí, kterou byste si měli při výběru mateřské školy pro své dítě klást za cíl. Zvažte také umístění, velikost tříd, počet dětí na jednoho pedagoga, seznam aktivit, které děti budou moci dělat, a další faktory. Vybírejte školu, která umožní dětem rozvíjet své schopnosti, a učitelům poskytne podporu, kterou budou potřebovat, aby mohli svou práci skvěle dělat.

Hravá a bezpečná cesta k přirozenému rozvoji dětí

Vstup do života každého dítěte ovlivňuje jeho intenzivní příprava a především nejbližší člověk, rodič, který se snaží být empatickým rádcem a pomocníkem. Nutné je soustředit se nejen na rozvíjení celkové motoriky, ale i podpořit rozvoj jemné motoriky, která má souvislost s nejjemnějšími a nejpřesnějšími pohyby těla. Pro přijatelný rozvoj souhrnu těchto dovedností dítěte je zapotřebí motivující prostředí, které poskytne co nejširší škálu podnětných pomůcek. Hračky, jako jsou například stavebnice, jsou ideální možností pro procvičení jemné motoriky a prostředkem k získání mnoha cenných poznatků.

Rozvíjejte kreativitu dětí. Vyplatí se to

Nejenom ctižádostiví rodiče by byli rádi, kdyby se jejich ratolesti již odmalička aktivně rozvíjely po všech osobnostních stránkách. Mít vždy dobré nápady, originální řešení, zužitkovat své invence v umělecké činnosti, vynalézat netradiční, tvořivě řešit, inovovat již známé a mnoho dalšího nutí dospělé k sebezdokonalování a k podpoře podobných schopností i u dětí. Nezřídka platí, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Na čem záleží?

Jak pozitivně ovlivňovat rozvoj poznání dítěte

Dítě je od přírody zvídavé, má touhu po vědění a objevování a proto je prospěšné využít jeho vrozenou vlastnost k učení a rozvoji poznání. Každodennost života přináší poznatky a situace, které dítě prožívá a spolupodílí se na jejich vytváření. Chod domácnosti, práce, povinnosti každého člena rodiny, zábava a relaxace v souhrnu znamenají dostatečně podnětné prostředí pro rozumový rozvoj dítěte.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient