Pohybová aktivita dětí

Pohyb je pro dítě přirozenou činností, která k němu patří. Prospívá jeho všestrannému rozvoji a zároveň přispívá k naplnění fyzických předpokladů. Pohyb je pro dítě potřebou jako jídlo a pití, pohybem musí vybít energii, kterou disponuje. Z pohybu má dítě radost, a pokud je zdravé a momentálně ho nesvazuje nějaká lehká nemoc, neposedí na místě.