Ochrana dětí na internetu a kyberšikana

Dnešní děti se s internetem setkávají již od brzkého věku, některé ještě dříve než začnou chodit do školy. Na internetu číhají mnohá nebezpečí, na které by měli rodiče upozornit, vysvětlit svým ratolestím. Nejlépe sami zabezpečit počítač.