Rozvíjejte kreativitu dětí. Vyplatí se to

Nejenom ctižádostiví rodiče by byli rádi, kdyby se jejich ratolesti již odmalička aktivně rozvíjely po všech osobnostních stránkách. Mít vždy dobré nápady, originální řešení, zužitkovat své invence v umělecké činnosti, vynalézat netradiční, tvořivě řešit, inovovat již známé a mnoho dalšího nutí dospělé k sebezdokonalování a k podpoře podobných schopností i u dětí. Nezřídka platí, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Na čem záleží?