hry

Hravá a bezpečná cesta k přirozenému rozvoji dětí

Vstup do života každého dítěte ovlivňuje jeho intenzivní příprava a především nejbližší člověk, rodič, který se snaží být empatickým rádcem a pomocníkem. Nutné je soustředit se nejen na rozvíjení celkové motoriky, ale i podpořit rozvoj jemné motoriky, která má souvislost s nejjemnějšími a nejpřesnějšími pohyby těla. Pro přijatelný rozvoj souhrnu těchto dovedností dítěte je zapotřebí motivující prostředí, které poskytne co nejširší škálu podnětných pomůcek. Hračky, jako jsou například stavebnice, jsou ideální možností pro procvičení jemné motoriky a prostředkem k získání mnoha cenných poznatků.

Pohybová aktivita dětí

Pohyb je pro dítě přirozenou činností, která k němu patří. Prospívá jeho všestrannému rozvoji a zároveň přispívá k naplnění fyzických předpokladů. Pohyb je pro dítě potřebou jako jídlo a pití, pohybem musí vybít energii, kterou disponuje. Z pohybu má dítě radost, a pokud je zdravé a momentálně ho nesvazuje nějaká lehká nemoc, neposedí na místě.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient