Hravé malování

Příčinami a podmínkami vzniku a rozvojem výtvarného projevu dětí předškolního věku se zabýval již Jan Amos Komenský ve svém „Informatoriu školy mateřské“. Dobře si uvědomoval význam radosti z malování, která dokáže dítěti otevřít dveře k dalšímu poznávání světa. Všímal si také toho, že počátky malování se zprvu dějí „ze hry či z kratochvíle“.