Můj syn je gay

Nejsem člověk, který odsoudí někoho, jen proto, že je jiný, než ostatní. Naopak dokážu být tolerantní a trpělivá. Navíc k lidem, kteří jsou odlišní od ostatních, jsem vždy byla otevřená, ale jen do té doby, dokud jsem nezjistila, že můj syn je také jistým způsobem odlišný.