Společná dozorová akce v oblasti trhu s dětskými chodítky


V České republice byly v rámci programu odebrány celkem 3 vzorky chodítek. Požadavkům příslušné normy nevyhovělo chodítko COLUMBIA BABY NURSE. Při zkoušce bylo zjištěno, že chodítko nesplňuje požadavky na výšku sedátka. Standard vyžaduje minimální výšku sedadla 180 mm při zkoušce v nejnižší poloze s hmotností 12 kg na sedadle. Měřením byla zaznamenána výška sedadla 165 mm. Tento výrobek dále nesplňuje požadavek na skládací mechanismus a mechanismus pro nastavení rámu. Standard požaduje, aby neexistovala možnost neúmyslného rozložení a složení. Výrobek navíc není řádně označen a není opatřen návodem k použití. Česká obchodní inspekce proto vydala ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinností stažení výrobku z trhu a z používání a dále povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí spotřebitele, kteří by mohli být vystaveni nebezpečí plynoucímu z výrobku.

Většina rodičů věří, že pokud je jejich batole umístěno v dětském chodítku, může se volně a bezpečně pohybovat kolem. Dětem tento výrobek nabízí určitou míru jistoty, a do jisté míry umožní rodičům soustředit se na jiné činnosti, aniž by všechna jejich pozornost byla věnována dítěti. Nicméně, není to tak jednoznačné. Část dětských chodítek, která se dnes nachází na evropském trhu, neposkytují dětem řádnou podporu a dostatečnou ochranu, což vystavuje děti různým rizikům.

Během několika posledních měsíců se PROSAFE (fórum pro prosazování bezpečnosti výrobků v Evropě) aktivně zabývalo bezpečností dětských chodítek a objevilo některé zajímavé výsledky.

Společná dozorová akce zaměřená na dětská chodítka, která je právě jednou z řady společných akcí pořádavých PROSAFE v roce 2009, zahrnovala 12 členských států, které se aktivně akce zúčastnily. V průběhu akce bylo otestováno 36 různých značek a modelů dětských chodítek, ve snaze posoudit míru shody s evropskou normou EN 1273, harmonizovanou se směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD).

Z testů provedených na vzorcích odebraných z trhu v jednotlivých zúčastněných členských státech bylo zjištěno, že 19 chodítek (53%) je v souladu s požadavky uvedené normy. Tyto požadavky zahrnovaly stabilitu (oba případy – dynamickou i statickou), prevenci proti pádu ze schodů, pevnost dětského chodítka, skládací mechanismus, minimální výšku sedáku, stejně jako (pokud existuje) parkovací (brzdící) zařízení. Nicméně, bylo zjištěno, že u 17 chodítek (47%), došlo k selhání jednoho, nebo více z těchto požadavků.

Orgány dozoru nad trhem, které se společné akce v současné době účastní, konají v rámci trhu daného členského státu a přijímají nezbytná opatření, která zajistí, že výrobky na jejich trhu jsou bezpečné a rizika pro spotřebitele jsou minimalizována.

Kromě toho si tyto dozorové orgány budou vzájemně sdělovat veškerá opatření, přijatá v svém členském státě, aby tak zajistily, že všechny výrobky, které představují vážné riziko, jsou z celého evropského trhu odstraněny. V polovině listopadu se též bude konat na toto téma konference, kde se tyto problémy budou projednávat a závěry z této společné akce budou zveřejněny.

Do té doby by každý rodič, který uvažuje o koupi dětského chodítka, měl s prodávajícím zkonzultovat, zda výrobek splňuje předepsané požadavky.

Zdroj: Česká obchodní inspekce, tisková zpráva

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient