Sociální reforma – více volnosti pro rodiče


Sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných MPSV

{loadposition reklamni3}

Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok také přinese možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. „Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Vládě předložený materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že „sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty tak i správce systému.“ Dostupnost služeb od příštího roku bude zajištěna nad rámec dnešního stavu. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, které také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Úřady práce ČR v současné době působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Rodičovský příspěvek dává rodičům více volnosti

„Umožníme rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. To považuji za stejně podstatně jako to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově také stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden (tedy kterýkoli) z rodičů dítěte.

{loadposition bannerovy}

Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb změnit určenou výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za tři měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství, resp. částka 11 500 Kč měsíčně. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku (220 000 Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci.

Sociální reforma

Novely zákonů označované souhrnně jako Sociální reforma I. se po projednání senátem vrátily zpět na jednání poslanecké sněmovny a včera (3. 11.) večer se dostaly na program jejího jednání. Při jejich předkládání ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek připomněl, že jde o závažné novely, které mají přispět k řešení situace v kriticky zasažených příhraničních oblastech: „Sociální nepokoje a s nimi související obavy o vlastní bezpečnost slušných občanů musí být řešeny nejen zajištěním bezpečnosti, ale i nastavením konkrétních opatření, které budou situaci stabilizovat a řešit. Mezi taková patří i řada opatření z právě předkládaných reformních zákonů.“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient