S dětmi v přírodě – vodní průzkumníci

V této aktivitě se budeme věnovat vodě a jejímu okolí. Stačí si tedy někde poblíž vybrat potok, říčku nebo rybník s dobrým přístupem k vodě, počkat, až bude alespoň trochu teplo, sbalit pomůcky a vyrazit za poznáním. Aktivita je vhodná spíše pro školní děti, ale s pomocí dospělých jí zvládne i leckterý předškolák.

Co budeme potřebovat

Holinky, dalekohled, tužky, poznámkový blok, lupu, pinzetu, cedník nebo sítko a světlou misku nebo talířek. Dalším užitečným pomocníkem bude klíč k určování vodních bezobratlých. Ten je možné zakoupit jako knihu nebo stáhnout na internetu.

Výzkumné úkoly

Nyní už se podíváme na to, co všechno můžeme u vody a ve vodě pozorovat. Výsledky jednotlivých úkolů si můžeme zaznamenávat do poznámkového bloku a porovnávat s ostatními nebo si doma přepsat a uložit do našeho nově vzniklého vlastnoručního atlasu přírody.

Okolí vody

Nejprve se rozhlédneme (můžeme použít dalekohled) po tom, co můžeme spatřit bezprostředně kolem vody. Budou to nejen stromy a rostliny, ale také živočichové a to především vodní ptáci. Poznamenejte si jejich názvy, popřípadě si popište nebo nakreslete ty, co nepoznáte na místě a dohledejte je domu u knihy nebo internetu.

Lovení bezobratlých

Teď už přijdou na řadu holinky a cedníky. Kde není hluboko, můžeme vstoupit přímo do vody. Cedníkem nabíráme vodu nejlépe od dna nebo od břehu. Obsah cedníku potom vyklopíme na talířek nebo misku. Pinzetou opatrně hledáme živočichy. Musíme se pořádně dívat, leckde se jedná o maličká tělíčka, která si snadno spleteme s kamínkem nebo větévkou. Živočichy zkoumáme lupou a určujeme podle klíče. Je vhodné dětem dopředu ukázat, co vlastně hledají.

Mezi nejobvyklejší živočichy, které takto můžeme najít patří larvy vodního hmyzu (komár, vážka), berušky, larvy brouků, buchanky, perloočky, ploštěnky, nitěnky nebo různé plže a mlže. Když máme štěstí, můžeme do cedníku ulovit i malou rybku.

Ulovené živočichy necháváme v troše vody a po jejich prozkoumání a zakreslení nebo zapsání je pouštíme zpátky do potoka nebo rybníka.

Zvuky kolem vody

Zaposloucháme se také, jestli v blízkosti vody není nějaký hluk, který by mohl ovlivňovat živočichy, kteří zde žijí. Může to být silnice nebo třeba zemědělské stroje obdělávající pole. Také ale můžeme slyšet ptáky nebo jenom zurčení vody.

Barva vody

Do misky nabereme vodu a zkoumáme její barvu. Odhadujeme proč takovou barvu má. Například jeli voda zelená, mají to na svědomí řasy. V oranžové vodě je hodně železa a voda, která je hnědá obsahuje hodně rozkládajících se rostlin.

Zápach nebo vůně

Do misky si nabereme vodu a čicháme k ní. Můžeme odhadovat co cítíme a co tohoto zápachu nebo vůně může být původce.

Povrch dna

Podíváme se jaké dno vodní plocha nebo tok má. Může být písčité, kamenité, bahnité nebo třeba upravené člověkem. Takové dno bude vyloženo kamennými dlaždicemi nebo dřevem.

Rychlost vody

Tento úkol provádíme pouze u potoků nebo řek. Vymezíme si část toku, kde budeme rychlost měřit. Potom na začátku tohoto úseku pustíme po vodě nějaký předmět (například gumovou kachničku, míček, označený klacík) a měříme za jak dlouho doplave na konec vymezeného úseku. Měření provedeme několikrát a vypočteme průměrnou hodnotu.

Zamyslíme se také, čím je rychlost vody ovlivněna (povrchem dna, překážkami v toku, množstvím vody…).

Úkoly pro větší děti – teplota a pH vody

S většími dětmi můžeme pomocí teploměru změřit také teplotu a pH vody. Obě hodnoty měříme pouze ve vzorku vody v misce nebo v kelímku.

U všech provedených úkolů si s dětmi povídáme o výsledcích a přemýšlíme, proč jsme k nim došli. Dáváme si také pozor, abychom zbytečně neponičili okolí vody a nerušili zvířata, která tu žijí. Také se před odchodem ujistíme, že po nás v přírodě nic nezůstalo.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient