První slabikář a testy na světě vytvořené dyslektikem, dysgrafikem

Jedná se o novou pomůcku (hru) pro předškolní děti od 4 let, která dokáže připravit dítě tak, aby ve škole mělo dobré výsledky a nemělo v budoucnu problémy s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou,…

Většina dostupných pomůcek řeší nápravu dyslexie či dysgrafie až v momentě, kdy problém nastane. Projekt, který zde předkládáme, tomuto problému naopak předchází. Stát vkládá velký objem financí na specializované asistenty a přispívá také na žáka se speciálními problémy učení, namísto toho, aby rodiče informoval o možnostech, jak s dítětem v tomto případě pracovat. V některých pramenech se uvádí, že až 15% populace trpí dyslexií či jinou specifickou poruchou učení.

 

 

Multimediální interaktivní Testy a Slabikář k možnému odhalení a prevenci počátečních problémů pří čtení a psaní pro děti od 4 let.

 

Projekt se tvořil 6 let jako doktorandský projekt na Akademii výtvarných umění Autorka: MgA. Alena Kupčíková Ph.D., výtvarná umělkyně, dyslektička, dysgrafička, zakladatelka DNE DYSLEXIE (který doposud ve světě neexistuje, pouze v ČR) a zakladatelka neziskové organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem. Na projektu dále spolupracovali odborníci z Karlovy univerzity, České dyslektické společnosti a pedagogové z mateřských, základních a zvláštních škol, Michal Klega, Jan Urban dyslektik, dysgrafik napsal hudbu pro oba projekty a Jiří Lábus vše namluvil.

Projekt slabikáře je založen na zcela odlišných principech učení než klasický slabikář či běžná příprava pro čtení a psaní. Vše se hýbe, mění, je interaktivní. Dítě není nikdy v absolutním tichu ani ve škole. V celém projektu je důležitý fakt, že dítě, když se narodí, vidí první tvar a nezná jeho název. Tudíž je přirozené ho učit podle tvaru písmenka, či přípravu na jejich tvar a ne podle jeho znění (zvuk). Přechází lehce z tvaru hraček na tvar písmenka, na úkoly, které jsou tvarem podporovány a posunují schopnosti paměti, orientace, koncentrace atd… Vše pro dokonalé čtení a psaní.  

Pan Písmenko

{loadposition reklamni3}

Slabikář je interaktivní multimediální příběh dvou ježků. Ježci jedou na výlet, aby se naučili písmenka. Letí s nimi i jejich starší kamarád pták, kterému říkají Písmenko (hlas panu Písmenku propůjčil Jiří Lábus). Písmenka jsou všude kolem nás ve věcech, které potkávají. Rádi oba fotí, tak si vše vyfotí a tyto fotky se stávají abecedou. Ve slabikáři jsme vytvořili 2 možnosti abecedy a tři různé krajiny. Slabikář pracuje na úplně jiných principech než klasický slabikář. Využívá se zde reálného prostředí, které je podmínkou pro celý projekt, že žádné písmenko, které se v prostředí programu – Slabikáře – objeví, není vymyšleno, ale je skutečné. Děti v předškolním věku pracují s realitou prostředí, ve kterém žijí. Princip tvarů se využívá ve slabikáři, to znamená, že písmenko H nepředstavuje holuba, husu, ale třeba tvarem koleje, ve kterých písmenko H můžeme vidět několikrát. H – holub, když letí, vypadá v perspektivě jako písmenko V nebo když stojí a roztáhne křídla jako písmenko K, ale ne jako písmeno H.

Cvičíme tvary

 

Využíváme zde faktu, že dítě, když se narodí, vidí první tvar a nezná jeho název. Což je přirozené pro všechny děti. V tomto slabikáři dítě, přirozeně svému vnímaní, přechází z tvaru hraček na písmenka. Pravá hemisféra mozku zpracovává obraz a právě dítě v předškolním věku, které by mohlo být dítětem s rizikem dyslexie, dysgrafie, může tuto funkci pravé hemisféry využít k lepšímu chápání písmen. A právě na tomto principu je projekt založen. Dítěti, které by teoreticky nemělo v budoucnu žádné problémy s psaním a čtením, tento projekt neublíží, ale naopak pomůže procvičit pravou hemisféru, která ho naučí svět vnímat pestřeji.

Testy hrou

Testy fungují formou hry a jsou určeny již dětem od čtyř let, které nemají s psaním ani čtením žádné zkušenosti. Menu je vytvořeno jako pařez, na kterém rostou houby a kreslená myška stejně jako myš u počítače vše ovládá a vede dítě hlasem a obrazem. Za každý splněný úkol myška zahraje na hudební nástroj a hráč dostane muchomůrku. Nemusí nikam spěchat, myš počká. Když se dítě splete, může znovu a znovu řešit úkol, aniž by mělo pocit, že dělá něco špatně. Po ukončení hry může rodič/odborník zjistit ve výsledcích, jak si dítě vedlo, kolikrát úkol plnilo, než došlo ke správnému řešení. Vše ukazuje skóre i graficky (také z důvodu kdyby rodič byl sám dyslektik, dysgrafik – z 50 % je tento problém dědičný).  

Začněte dříve

Označit dítě za dyslektické již v předškolním věku není zcela možné. Můžeme však identifikovat problém, který tomuto handicapu předchází. Snažím se o první možný alarm, kdy by rodiče mohli rozpoznat počáteční problémy, které by dítě mohlo mít v budoucnu se psaním a čtením. Rodiče by pak mohli ihned s dítětem pracovat, testy jsou vytvořeny tak, aniž by neodborná společnost musela znát odborné specifika. Mnoho rodičů z ostychu čeká až na první třídu, kdy už dítě zažívá první zklamání.

Záměrem je, aby se testy dostaly nejen mezi odbornou veřejnost, ale především do rukou rodičů a prarodičů.

Úkoly jsou cílené na zrakové vnímání, paměť, orientaci, sluch, koncentraci apod., aby se dítě naučilo dobře číst a psát.

{loadposition bannerovy}

Široké využití

Oba projety jsou na USB flash, v podobě tužky, nic se neinstaluje. Vaše dítě může hrát Slabikář a Testy na jakémkoliv počítači, interaktivní tabuli, laptopu, tabletu, …  

Slabikář a testy používají například všechny mateřské školky na Praze 1, pedagogicko-psychologické poradny (PPP) v Praze 11 a 12, v Třebíči, Jihlavě, mateřské školky na Olomoucku, Zlínsku, Jižní Moravě atd. A také děti s rodiči na svých počítačích doma v nejrůznějších koutech naší republiky.

 

Videoukázka Slabikáře: www.dys.cz/slabikar.php

Videoukázka Testů: www.dys.cz/testy.php

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient