Máte dítě v soukromé školce? Vyžadujte smlouvu


Školka jako komerční činnosti

Soukromé školky, chcete-li kluby, jsou provozovány v režimu zákona o živnostenském podnikání, nejedná se o žádné vzdělávací instituce a jejich činnost se řídí pouze obecně platnými právními předpisy. Ačkoliv se jedná o činnosti poměrně náročné a zodpovědné, zákon řadí provozování školek mezi živnosti volné. Jde tedy o komerční činnost, jako kteroukoliv jinou, kde podnikatel vytváří zisk.

Rodič je zákazník

Ve vztahu soukromá školka – rodič, je pak uplatňován smluvní vztah. Rodič zde vystupuje jako zákazník, který platí službu pro sebe, respektive pro své dítě. Ano, i když se to zdá podivné, rodič je zde v roli zákazníka, přičemž svěřuje své dítě na podstatnou část dne do péče cizí osobě.

Je pochopitelné a žádoucí, aby takové služba byla poskytována na co nejlepší úrovni. Rovněž je pochopitelné, že za takovou službu je nutno uhradit určitou cenu. Poplatek za službu je stanoven na komerční bázi jejím poskytovatelem.

Soukromé školky mají různě nastavený systém podmínek pro přijetí a docházku dětí. Stejně tak jsou uplatňovány různé platební podmínky. Ze zkušeností víme, že podmínky jsou formulovány v různě nazvaných dokumentech: rozhodnutí o přijetí, zápisový list a podobně. Takové dokumenty jsou však právně těžko vymahatelné.

Přesně definované podmínky

Důrazně doporučujeme rodičům využívajícím služeb soukromých školek, aby trvali na uzavření smlouvy, která obsahuje přesně definované podmínky docházky dítěte do školky. Ze smlouvy musí být jasné, kolik hodin dítě může strávit ve školce, za jakou cenu, zda budete platit navíc zápisné a kulturní fond. Pohlídejte si také podmínky výpovědi docházky. Mnohé kluby uplatňují dvouměsíční výpovědní lhůtu.

 

děti, hračky legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient