Jak přežít první pubertu

Foto: Envato

Termín “první puberta” se vztahuje k období, které předchází pubertě, a označuje fázi vývoje dětí mezi 8 a 12 lety. Toto období se někdy nazývá také jako “předpuberta” nebo “pubertální přechod”. V této fázi se začínají projevovat některé příznaky, které jsou typické pro pubertu, jako například změny v náladách, zvýšená citlivost, zájem o opačné pohlaví a změny v tělesném vývoji (např. růst výšky, první příznaky vývoje pohlavních orgánů).

Je důležité si uvědomit, že každé dítě prochází tímto obdobím individuálně a v různém věku, takže není možné přesně určit, kdy “první puberta” začíná a končí. Nicméně, tato fáze představuje přechodové období, kdy děti postupně přecházejí z dětství do puberty a začínají se připravovat na nové výzvy a zážitky, které s sebou puberty přináší.

Komunikace s předpuberťákem

Komunikace s prepubertálním potomkem může být náročná, protože v této fázi dítě prochází významnými změnami a může být citlivé na různé vlivy. Zde je pár tipů, jak s prepubertálním potomkem úspěšně komunikovat…

Naslouchejte

Buďte pozorní a dávejte svému dítěti prostor, aby sdělilo své myšlenky a pocity. Než začnete dávat rady, snažte se nejprve pochopit jeho perspektivu.

Mluvte srozumitelně

Prepubertální děti stále rozvíjejí své jazykové schopnosti, proto je důležité mluvit srozumitelně a jasně. Pokud použijete slova, která neznají, mohou se cítit frustrovaní a mohou mít tendenci se uzavírat.

Buďte trpěliví

Prepubertální děti se mohou cítit zmateně nebo nerozhodně, což může mít za následek nevyrovnané nálady. Buďte trpěliví a nechte své dítě vyjádřit své pocity a myšlenky.

Komunikujte pozitivně

Snažte se hovořit s vaším dítětem pozitivně a podporujte ho. Používejte slova, která vyjadřují vaši lásku a podporu, a nezapomínejte mu vyjadřovat své uznání za jeho úspěchy.

Buďte otevření a upřímní

Snažte se být otevření a upřímní vůči svému dítěti. Pokud se otevřeně bavíte o těchto věcech, můžete mu pomoci při zvládání změn a nástrah, které přináší prepuberta.

Jak již bylo řečeno, každé dítě je jedinečné a má své vlastní potřeby a způsoby komunikace. Buďte vnímaví a respektujte jeho individualitu, a vaše komunikace s ním bude úspěšnější.

Když všechna snaha selhává

Když se komunikace s prepubertálním potomkem zdá být náročná a nezvladatelná, je důležité si uvědomit, že existuje mnoho zdrojů pomoci a podpory, které mohou pomoci vyřešit problémy v komunikaci. Ať už to je rodinný terapeut, školní psycholod nebo jiný odborník na výchovu dětí. Rodinná terapie může být účinným způsobem, jak se vypořádat s problémy v komunikaci v rodině. Rodinný terapeut může pomoci identifikovat problémy a vytvořit plán, jak je řešit.

Školní psycholog může být také zdrojem podpory, zejména pokud jsou problémy s komunikací spojeny s vzdělávacími výzvami, jako jsou problémy s učením, chováním ve škole nebo sociálními interakcemi s ostatními studenty. I odborníci na výchovu, jako jsou koučové nebo poradci, mohou poskytnout užitečné rady a nástroje pro zvládání problémů v komunikaci.

Někdy může být užitečné se spojit s podpůrnou skupinou rodičů, kteří procházejí podobnými výzvami v komunikaci s prepubertálními dětmi. Tyto skupiny mohou poskytnout uklidňující a podporující prostředí pro sdílení zkušeností a řešení problémů.

Naštěstí dnes již ecistuje řada oxistuje mnoho on-line zdrojů, jako jsou webové stránky a fóra, které poskytují rady a podporu pro rodiče při komunikaci s prepubertálními dětmi. Je důležité si ověřit důvěryhodnost těchto zdrojů a vybírat si jen ověřené a kvalitní zdroje.

Věřte, že hledání pomoci je odvážným krokem a neznamená to, že selháváte jako rodič. Naopak, hledání pomoci může pomoci vytvořit silnější a zdravější vztahy s vaším dítětem.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient