Co se v mládí naučíš …


Představte si mozek jako vesmírnou galaxii se sto miliardami hvězd, v tomto případě mozkových buněk (neuronů). A když si ještě představíte, že každý neuron může mít až 15 000 spojení (synapsí) s jinými neurony, tak si uvědomíte, jak hustou informační síť můžete mít ve své hlavě. Tato síť se však nevytvoří automaticky sama. Asi 50% neuronů je sice napevno propojeno už při narození, ale je to jenom taková základní dálniční síť, předurčená dědičností. Zbytek se pak propojuje v závislosti na vnější stimulaci a nabýváním zkušeností. A to je alfou a omegou našeho vývoje.

Z vědeckých prací, týkajících se nadaných dětí vyplývá, že nezbytným odrazovým můstkem, který vyšle dítě správným směrem k vynikajícím výkonům v dospělosti, je příležitost. Některé děti jich mají nepřeberně, jiné bohužel ani nedostanou šanci. Důležité je to zejména v dětském věku, kdy je prokázána zvýšená efektivita využívání mozkové kapacity. Dětský mozek zakládá 75% všech synapsí do 7 let věku a z toho 50% vzniká do věku 5 let. Možná si vzpomenete, že se někdy s nadsázkou říká, že vše, co člověk potřebuje k životu, se naučí v předškolním věku. Něco na tom bude, když si uvědomíte, že celý zbytek života budete doplňovat jenom těch zbylých 25%. Proto je tak důležité podchytit vývoj dětí již v raném věku a věnovat zvýšenou pozornost efektivitě učení a jejich všestrannému rozvoji.

V ČR se už používají některé metody, založené na vědeckých výzkumech, které se věnují správnému rozvoji malých dětí. Mezi tyto metody, které slouží jako základ pro lepší schopnosti v dospělosti, patří například Play Wisely, dále NTC Learning nebo hudební škola YAMAHA. Bohužel těmito metodami se nezabývá tolik školek a mateřských center, jak by bylo potřeba, je jich v řádu desítek a to je na celou populaci zanedbatelné. Navíc jsou s tím spojené problémy s dojížděním, s naladěním malých dětí, aby byly ve správnou chvíli bdělé a připraveny, atd.

Miminko plus

Netradičním řešením by mohl být v poslední době na internetu zveřejněný program na podporu rozvoje mozku dětí již v raném věku pod názvem Miminko Plus (www.miminkoplus.cz). V rámci tohoto programu si mohou rodiče stáhnout 51 lekcí na 4 měsíce různých aktivit a her, rozvíjející různé oblasti dětského vývoje (motoriku, koordinaci, zrak, sluch, sílu, pocitový systém, atd.). Kromě podrobnějších informací o jednotlivých oblastech, návodů, fotografií a vlastních lekcí obsahuje program i krátké videoukázky, takže rodiče si mohou při dodržování zásad manipulace s miminkem přiměřené věku jednoduše s dětmi hrát a cvičit v domácím prostředí a v čase, který všem vyhovuje. Takové aktivity jsou i dobrou prevencí různých poruch (např. dyslexie), zlepšují fungování imunitního systému, případně se dají některé poruchy odhalit daleko dříve, než normálně (sluch, zrak). Je to i výborná průprava pro rozvíjení se v dalších měsících při návštěvách různých mateřských center se zaměřením na rozvoj pohybu, malování, zpívání, ruční práce, atd.

Zkušenosti ukazují, že děti takto podporované ve svém rozvoji jsou aktivnější, pohybově nadanější, vnímavější, bystřejší a zdravější, než jejich vrstevníci. Proto rodiče nezapomeňte, nemůžeme příliš ovlivnit to, kolik neuronů si mozek při narození do života přinese, ale můžeme výrazně ovlivnit to, co se s ním bude dít po narození.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient