Cigarety a prodej dětem? ČOI zjistila téměř dvě stovky pochybení

Česká obchodní inspekce pravidelně provádí roční vyhodnocení kontrol zaměřených na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který prodejcům ukládá nejen zákaz prodeje alkoholu mladistvým, ale i zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým. Při kontrolách se dále zaměřuje na dodržování zákona o spotřební dani. V roce 2018 provedla celkem 3 050 kontrol. Ve 192 případech zjistila porušení výše jmenovaných zákonů. 

ČOI v roce 2018 uskutečnila celkem 3 050 kontrol. Porušení zákonů zjistila celkem při 1 622 kontrolách Porušení zákonů č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zjistila ve 192 případech, kdy ve 167 případech se jednalo o porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ve vztahu k nabídce a prodeji tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret se jednalo o 91 případů a 76 případů se vztahovalo k nabídce a prodeji alkoholických nápojů. Ve 25 případech nebyl dodržen zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

V rámci kontrol spolupracovala ČOI v roce 2018 ve 157 případech s dalšími dozorovými orgány. K 84 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let.  

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
    
Středočeský a Hl. město Praha33721563,8%
Jihočeský a Vysočina58931453,3%
Plzeňský a Karlovarský22716673,1%
Ústecký a Liberecký61935958,0%
Královéhradecký a Pardubický45118340,6%
Jihomoravský a Zlínský37313937,3%
Olomoucký a Moravskoslezský45424654,2%
Celkem3 0501 62253,2%

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo, ve vztahu k nabídce a prodeji tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, zjištěno v 91 případech:

➢ ve  35 případech prodejci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 5 odst. 2.)

➢ ve 26 případech prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let (ustanovení § 3 odst. 4)

➢ v 15 případech prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nevyloučil prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, případně nebyl vybaven počítačovým systémem, který by jednoznačně ověřil věk spotřebitele, neboť prodejce je dle tohoto ustanovení povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let (§ 6 odst. 1)

➢ ve 4 případech prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku před prodejem těchto výrobků spotřebitele neinformoval o zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let a to zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku (§ 6 odst. 2)

➢ ve  4 případech prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prodávaných prostřednictvím komunikace na dálku neoznámil do 5 dnů od obdržení potvrzení o registraci podle zákona o potravinách Ministerstvu zdravotnictví údaje o systému ověřování věku a jeho fungování (§ 6 odst. 4 písm. a)

➢ ve 3 případech prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření nebo elektronických cigaret nezajistil, aby toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu (§ 5 odst. 

➢ v dalších 4 případech byla porušení jiná ustanovení tohoto zákona.

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno ve 25 případech: 

➢ v 10 případech prodávající spotřebiteli účtovali cenu nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110 odst. 1)

➢ v 6 případech prodávající spotřebiteli účtovali cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)

➢ ve 4 případech bylo zjištěno umožnění prodeje nebo skladování neznačených tabákových výrobků (§ 114)

➢ ve 3 případech bylo zjištěno, že prodávající porušili svoji povinnost prodávat tabákové výrobky pouze v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou (§ 107 odst. 6)

➢ ve 2 případech prodejce porušil zákaz poskytovat slevu z ceny cigaret pro konečného spotřebitele (§ 110 odst. 2)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient