Atopický ekzém, alergie, astma – příčiny

 

Příčiny ekzémů a alergií podle úrovní

Každá alergická reakce má svoji příčinu. Pokud ji odhalíme a odstraníme, alergie zmizí. Téměř každá alergie je léčitelná. Příčina přecitlivělosti má původ v těle a v podvědomí alergicky reagujícího člověka. Alergie ve své podstatě není nemoc, ale symptom, který nás upozorňuje na tělesný, mentální nebo duchovní problém nemocného.

Příčiny vzniku alergií můžeme rozdělit do několika úrovní, tyto se obvykle u nemocných ještě různě kombinují. Ty nejvíce léčbě vzdorující ekzémy mají kořen ve třetí, nejhlubší úrovni.

Úspěšní v léčbě můžeme být, pokud odhalíme příčiny alergie a léčebné metody kombinujeme podle jednotlivých úrovní.

První úroveň – výživa a prostředí

Nejsnadnější je najít příčinu alergie v rovině tělesné, kdy je zevními vlivy narušováno zdravé fungování těla. Příčinou alergických reakcí na této úrovni může být nesprávná výživa, obsahující příliš mnoho masa a průmyslově upravovaných potravin. Stále se rozšiřující očkování ve velmi ranném věku, potraviny a kosmetické přípravky obsahující škodlivé přídatné látky, chemické čistící a jiné prostředky, nevhodné materiály, do kterých se oblékáme a ve kterých bydlíme. Dále znečištěné životní prostředí, vzduch, voda, a to nejen ve velkých městech. Tyto alergie se léčí nejsnadněji, správnou výživou, zevním ošetřením, homeopatií a odstraněním vyvolávajícího podnětu. Pokud je člověk dlouhodobě vystaven výše uvedeným vlivům, tyto způsobují hlubší narušení imunitního systému. Alergie se tak prohlubuje a její léčení je obtížnější.

Druhá úroveň mentální

Příčinu alergie však můžeme hledat také v rovině mentální. Člověk žije v nepohodě, ve velkém pracovním vypětí a spěchu. Potýká se finančními a existenčními problémy. Má neurovnané vztahy s lidmi, kteří jej obklopují. Svou mysl neustále naplňuje negativními zprávami z celého světa, násilnými filmy, hlasitou

hudbou…Jeho život je jeden velký stres. Není šťastný, chybí mu rovnováha a harmonie a jeho imunitní systém je podobně disharmonický. Vlivy uvedené v první úrovni jeho stav podporují a zesilují.

Alergie způsobené výše uvedenými příčinami první a druhé úrovně se dají léčit správnou dietou, odstraněním vyvolávajících podnětů, harmonickým životním stylem, homeopatií, čínskou medicínou, v některých případech etikoterapií, léčbou vodou, léčivými koupelemi, půstem…

Třetí úroveň – hlubší duševní souvislosti

Příčinu alergie zde představuje vrozený, zděděný sklon k alergické reakci. Potíže nemocného mají souvislost s jeho známými i neznámými předky. Stále více se hovoří o psychogenetice, která poukazuje na skutečnost, kdy životní příběh a nemoci postižených souvisejí s osudy předků mnohem více, než jsou si nemocní ochotni připustit, jak uvidíte na uvedeném příkladu z mé praxe. Rodinná zatížení a těžké osudy v předcházejících generacích zde hrají velkou roli. Je známo, že se rodinou táhne např. sklon k lupence nebo k astmatu. Vnější alergen, na který reaguje organismus člověka přecitlivěle, zastupuje něco, co je hluboko zasuté uvnitř v podvědomí člověka. Alergií se tak na jevišti těla objevují problémy, které nedostaly prostor ve vědomí. To ovšem alergik netuší a tak za viníka je označen pes, kočka nebo pyl. Ve skutečnosti vězí problém v lidech samotných, mohutně podporován civilizačními vlivy moderní doby.

{loadposition reklamni3}

Vyléčit alergie této úrovně výživou, zevním ošetřováním nebo i homeopatií lze velmi nesnadno. Při podání homeopatik, zejména u ekzému, může někdy naopak docházet ke zhoršování symptomů. V této úrovni však existuje účinná možnost, která pomáhá nalézt příčinu onemocnění a tím výrazně přispívá k léčbě potíží. Touto možností je odkrytí narušeného řádu v širší rodině a v životě nemocného a jeho znovunastolení. Vynesení příčin onemocnění z hlubin psýchy do vědomí – etikoterapie – léčba návratem do řádu. Práce s řádem rodinných systémů je v poslední době známa pod pojmem rodinné konstelace.

Příklad z praxe: Slečna Eva trpěla od porodu atopickým ekzémem. Přes všechny léčebné snahy, ekzém mizel pouze když na delší dobu odešla z domu a při návratu se okamžitě objevoval. Navštívila mě ve velkém zhoršení, které nastalo po podání homeopatického léku jiným homeopatem. Pár týdnů před mou návštěvou zjistila, že je adoptovaná. Příčina potíží byla v zatajení adopce a ve velkém rozporu mezi vlastními podvědomými pocity, v pubertě často křičela na svou adoptivní matku „ty přece nemůžeš být má matka“ a skutečností, kterou prezentovalo její okolí. Zatajením adopce se dítě odděluje od svých kořenů, ať jsou jakékoliv a fyzicky či psychicky tím může trpět. Ženě jsem doporučila dietu a hlavně ji poučila, že je třeba narovnat svůj vztah k biologickým rodičům a přijmout je do srdce jako dárce života. Ekzém začal okamžitě ustupovat. Výše uvedený lék byl vybrán správně a nyní jej bylo možné začít podávat, homeopatický lék tento případ již bez následujícího zhoršení vylepšoval. Došlo též k velkému uvolnění vztahu s adoptivní matkou a k pocitu vděčnosti k ní.

Kniha „Atopický ekzém, alergie, astma“ vznikala asi 15 let. Vlastně jsem ji začala připravovat na popud mých homeopatických pacientů, kteří měli velmi dobrou zkušenost s léčbou svých kožních a alergických potíží výživou, kterou jsem jim doporučovala. Kniha obsahuje mé patnáctileté zkušenosti s léčebnou dietou u atopického ekzému a alergií u dětí, dospělých a též u kojenců do 1 roku věku. Uvádím zde možné příčiny vzniku atopického ekzému a alergií.

{loadposition bannerovy}

Základem publikace je léčebná dieta, ale mimo výživu obsahuje i návody na ošetřování ekzému přírodními metodami, předpisy na přípravu léčebných prostředků – mastí, olejů, koupelí, obkladů. Čtenář se v knize může seznámit s dalšími možnými léčebnými metodami, kterými lze u těchto onemocnění dosáhnout úlevy či vyléčení.

Podstatou léčebného stravování při kožních obtížích a alergiích je jídelníček s vyloučením nebo alespoň s výrazným omezením živočišných bílkovin, tzn. masa, kravského mléka a mléčných výrobků a vajec. Dále se nedoporučuje konzumace bílého cukru a bílé mouky. Dieta zdůrazňuje důležitost sezónního stravování, čerstvé stravy a upozorňuje na nevhodnost chemicky upravovaných a konzervovaných potravin.  Léčebný jídelníček je sestaven tak, aby nemocní netrpěli nedostatkem žádných důležitých a nepostradatelných složek výživy.

Nedílnou součástí léčby jsou též doporučení týkající se duševní pohody a zdravého životního stylu.

MUDr. Judita Hofhanzlová

Zdroj: www.respektkporodu.cz

V rámci Světového týdne respektu k porodu bude MUDr. Hofhanzlová přednášet i na téma „Léčba chronických nemocí u dětí, zejména ekzémy, alergie, astma“ v pražském Kině Perštýn, a to 23. května 2012. Ve stejný den pohovoří o péči o dítě v přednášce s názvem „Jak pečovat o dítě, aby bylo zdravé a spokojené“. Více na www.respektkporodu.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient