Alternativní výchova jako cesta k individualitě dítěte

Foto: Pixabay

Dnes už není tajemstvím, že klasická výchova v mnohém selhává. Učení napaměť, kvantita a vynucování pravidel jsou často cestou k frustraci a stagnaci dítěte. Alternativní výchova nabízí zcela nový přístup k rozvoji dítěte. Tento způsob výuky klade důraz na individualitu dítěte, jeho potřeby a bude poskytovat praktické zkušenosti. Odvážíte se s ní vyzkoušet něco nového?

Naučte se žít bez pravidel

Jedním z pilířů alternativní výchovy je snaha o minimalizaci pravidel a nahrazení jimi rozumným zdůvodněním. Děti, které se naučí samostatnosti a osobní odpovědnosti, budou mnohem efektivnější a samostatnější než ty, které jsou nuceny neustále se držet příkazů a tabulek chování. Alternativní výchova se zaměřuje na formulovaní podnětů pro individuální nastavení a tím spojuje radost z učení s autonomií.

Jedinečný prostor pro rozvoj dítěte

Jedním z kladů alternativní výchovy je, že umožňuje dětem růst a rozvíjet se v rámci jejich přirozených schopností. Alternativní školy a školky se nebrání různým forem vzdělávání či stylů učení. Je to proto, že v alternativní výchově se snaží využít všechny zdroje, které jsou dětem k dispozici. Tak se děti učí v praxi a mají možnost se zaměřit na to, co je baví a motivuje.

Alternativní vzdělávací instituce používají svůj prostor jako platformu k naplnění svého záměru – vytvořit skutečně funkční, kreativní a inovativní akademický proces. Tyto instituce také učí děti, jak funguje společnost, jak se chovat a komunikovat. Protože se alternativní výchova věnuje praktickým a životním zkušenostem, děti mohou být užiteční a produktivní v rámci dnešní společnosti.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient